Produkter


Calmare Nyckel erbjuder fastighetsägaren ett säkert och enkelt sätt att göra fastighetens nyckel tillgänglig för räddningstjänsten

Vår produkt gynnar därmed både fastighetsägaren själv och de som arbetar med brandbekämpning. Ett Calmare Nyckel skåp installeras helt sonika utanför fastigheten och fastighetens nycklar låses säkert in i detta skåp.


Calmare Nyckel kan placeras i fasaden oavsett struktur.

Produktfördelar

Räddningstjänsten kan snabbare och lättare få access till fastighetsägarens byggnad när ett brandlarm har aktiverats. Detta kan eliminera stora ekonomiska förluster för fastighetsägaren eftersom onödiga driftstopp förhindras. Varje sekund är viktig när ett släckningsarbete utförs!

Läs mer..

Räddningstjänstens insatsstyrka är inte alltid på stationen när ett brandlarm går. Detta kan leda till att en insatsstyrka kan bli tvingade att återvända till stationen för att hämta de rätta nycklarna till den fastighet där larmet gått. På så sätt kan mycket dyrbar tid gå till spillo. Vid Räddningstjänstens utryckningar är tid en mycket dyrbar bristvara. Sekunder kan vara avgörande i fråga om de skador en eldsvåda kan åverka på din verksamhets fastigheter, eller vara avgörandet mellan liv och död. Eftersom nyckeln till ett Calmare Nyckel skåp går till flertalet fastigheter så kan denna nyckel enkelt tas med av Räddningstjänstens insatsstyrka. Räddningstjänsten slipper på så sätt att åka förbi stationen för att hämta just din fastighets nyckel ur deras nyckelskåp. Något som både du och räddningstjänsten tjänar på.

Nyckelskåpet Calmare Nyckel är larmat, inbrottssäkert, rostfritt. Skåpet kan endast öppnas när ett brandlarm har gått. Detta gör att fastighetsägarens nyckel är skyddad mot all obehörig ankomst på ett mycket säkrare sätt.

Läs mer..

Calmare Nyckel skåpet är testat och håller högsta skyddsklass, vilket innebär att skåpet har utsatts för ett antal normtester såsom mekanisk påverkan, dyrkning, manipulering, huggning, korrosion samt borrning. Skåpet kan även larmas med befintlig microbrytare som ansluts till lämplig larmsändareutrustning. Dessutom så kan skåpet kopplas till automatlarmet vilket innebär att man endast har åtkomst till ett Calmare Nyckelskåp när brandlarmet har gått. Risken för obehörig åtkomst elimineras därmed.

Dessutom så kan den nyckel som leder till Calmare Nyckel skåpen deaktiveras ifall den skulle komma bort. På så sätt behöver inga lås bytas ut ifall en enskild nyckel kommer på avvägar och kostnaderna minimeras därmed. Man kan även spåra vilken nyckel som har används för att öppna ditt Calmare Nyckel skåp vid ett givet tillfälle.

Läs mer..

Nyckeln som används heter Assa IQ Twin och är en elektronisk kodifierad nyckel. Kodifieringen är uppbyggt på ett DES krypteringssystem med 10 upphöjt till 19 koder och ansees vara en av de högst stående krypteringsformerna utanför den militära världen. Assa IQ Twin Set-Up nyckeln kan dessutom bära information såsom till exempel en tänkt omprogrammering eller en utläsning av vilka nycklar som försökt manövrera cylindern. Detta möjliggör att man kan spåra den senaste användaren av en specifik nyckel samt restriktera specifika nycklar tillträde till ett lås. Man kan även spåra vilken nyckel som har används för att öppna ditt Calmare Nyckel skåp vid ett givet tillfälle.